Eventy online dla Google Polska

Pandemia przyspieszyła transformację naszych projektów eventowych do online.

Dzięki kompetencjom projektowym i digitalowym naszego zespołu w ciągu kilku dni przeformatowaliśmy zaplanowane, cykliczne projekty eventowe dla Google na formułę digitalową.

W ramach prowadzonego od ponad 5 lat projektu Google Internetowe Rewolucje, w okresie od połowy marca do końca maja wspierając edukację online przeprowadziliśmy blisko 100 dedykowanych webinarów dla szkół oraz ponad 220 indywidualnych szkoleń dla nauczycieli i administratorów IT, obejmując swoim zasięgiem ponad 11 tysięcy odbiorców.

W ostatniej edycji projektu Projektanci Innowacji PFR, trwającej od września 2019 r.,  zorganizowaliśmy blisko 160 eventów, z czego ostatnich 60 przypada na okres od połowy marca i odbyło się przez internet. W ankietach ewaluacyjnych 97% ankietowanych oceniło doświadczenie warsztatów online jako wartościowe i deklaruje, że poleciłoby je swoim znajomym (NPS = 63).  

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!